Sunday, July 4, 2010

Kesan Pemakaian Organ dan Tisu Binatang

HIV dan SIV (google)

Perkaitan Ibadah Solat dan Organ Gantian
Perbincangan mengenai pengamalan ibadat solat merupakan suatu perkara begitu penting di dalam kehidupan setiap orang yang beriman. Hal ini kerana kewajipan menunaikan ibadat seperti solat adalah suatu yang tidak boleh dikompromi kerana ibadat adalah pemangkin kepada keteguhan dan kekebalan iman dan akidah yang merupakan nadi kepada agama yang juga merupakan perkara pertama dan utama dalam prinsip-prinsip syariah. Oleh kerana orang Islam wajib melaksanakan beberapa aktiviti ibadat yang berbentuk harian seperti solat, maka perbincangan berkaitan topik ini amat mustahak di mana di dalamnya diutarakan pandangan ulama Islam dan turut dikemukakan beberapa cadangan sebagai penyelesaian kepada mereka yang terlibat.

Terdapat pesakit yang terpaksa memakai alat ganti atau organ daripada binatang termasuklah daripada binatang yang haram dimakan. Dalam sesetengah situasi, pesakit juga terpaksa menerima organ daripada orang lain bagi menyembuhkan penyakit yang dihadapi. Dalam dua keadaan ini, apakah sikap Islam dalam menyelesaikan persoalan ibadat dan bersuci (thaharah)?

Hasil Organ Gantian Yang Tidak Memberangsangkan
Lapangan perubatan moden hari ini kian bertambah maju dengan wujudnya organ-organ gantian yang diambil daripada binatang sebagai menggantikan organ atau tisu yang rosak pada tubuh manusia. Sebenarnya ketika era pemerintahan Abbasiyyah, pakar-pakar perubatan Islam telah pun mengkaji dan meneroka penggunaan organ binatang untuk kegunaan manusia. Zakariyya al-Qazarini (600-682 H/ 1203-1283 M) telah mengasaskan penggunaan tulang-tulang babi untuk merawat pesakit yang bermasalah tulang.

Percubaan melakukan pemindahan organ atau tisu haiwan kepada manusia dalam zaman moden ini telah bermula sejak 46 tahun yang lalu di mana sebanyak 30 percubaan telah dijalankan. Namun, kesemuanya gagal dan berakhir dengan kematian pesakit beberapa jam hingga menjangkau kepada beberapa bulan selepas pembedahan menurut sumber laporan yang diterbitkan oleh University of Pittsburg, Pennsyvania, Amerika Syarikat. Contohnya pada bulan Februari 1966, Jeff Getty penghidap AIDS telah diberikan sel daripada sumsum tulang babun. Rawatan tersebut menampakkan peningkatan terhadap kesihatannya. Malangnya, ia tidak bertahan lama dan pembedahan tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan kerana tidak banyak sel kekebalan babun dapat hidup dalam badan manusia. Walaupun percubaan tersebut tidak menampakkan kejayaan penuh, namun apa yang lebih penting, ianya menjadi pembuka jalan kepada penerokaan baru dunia perubatan terhadap penggunaan alat gantian daripada binatang.

Menurut laporan penyelidikan yang telah dijalankan, pemindahan organ haiwan kepada manusia masih gagal ditangani dengan baik, malah tindakan tersebut telah mengundang risiko yang tinggi kepada kematian pesakit. Para saintis mendapati bahawa tisu dan darah babun mempunyai sejenis virus yang berbahaya kepada tubuh manusia. Contohnya, virus HIV yang dideritai oleh pesakit AIDS mempunyai versi yang sama dengan virus SIV (Simian Immunodeficiency Virus) yang menjangkiti monyet-monyet di Afrika. Hal ini terbukti melalui kajian yang dibuat pada tahun 1967 ke atas ginjal monyet mendapati sejenis virus yang sangat berbahaya wujud dalam ginjal tersebut. Virus tersebut dikatakan pernah menjangkiti beberapa individu yang akhirnya mengakibatkan kematian.

HIV dan SIV

Apa Kata Islam dalam Perkara Ini?
Di Malaysia, pakar-pakar sains dari Universiti Sains Malaysia dan Bank Tisu Negara juga telah berjaya menemui tisu graf amnion daripada kulit kambing yang boleh menyembuhkan pelbagai kesan luka termasuk kesan lecur akibat kebakaran khususnya di bahagian muka. Alat ganti tubuh manusia ini dihasilkan melalui gabungan tisu selaput uri (plasenta) kambing dan sinar gamma (dari teknologi nuklear) yang dipancarkan kepada pesakit. Bagi menjawab persoalan apakah hukum solat seseorang pesakit yang memakai alat gantian organ ini yang najis seperti diambil daripada bangkai atau daripada najis mughallazah seperti babi dan sebagainya, sebenarnya terdapat beberapa ayat al-Quran yang mengharamkan penggunaan bahan najis. Antaranya firman Allah SWT yang bermaksud :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
(Surah al-Baqarah: 173)

Firman-Nya lagi yang bermaksud :
Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), darah yang keluar mengalir), daging babi (termasuk semuanya), binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul,
dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih
(sebelum habis nyawanya).
(Surah al-Maidah: 3)

Nas-nas di atas dengan jelas mengatakan bahan-bahan najis adalah sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan. Pengharaman tersebut bukan sahaja untuk tujuan makanan, tetapi juga meliputi perkara-perkara lain termasuklah perubatan. Pengharaman tersebut akan terangkat dan harus di dalam keadaan keadaan darurat sepertimana yang disebutkan di akhir kedua-dua ayat tersebut.

Darurat Atau Tidak?
Terdapat perbezaan yang ketara antara orang yang berada dalam keadaan kelaparan yang amat sangat dan tiada makanan lain untuk dimakan kecuali makanan-makanan yang haram dengan orang yang sakit. Orang yang pertama diharuskan memakan makanan yang haram kerana dia berada dalam darurat seperti yang disebutkan dalam kedua-dua nas di atas. Jika kelaparannya tidak sampai ke tahap darurat, maka dia tidak harus memakan makanan yang haram. Berbeza dengan orang yang sakit, dia boleh menggunakan bahan-bahan yang haram bertujuan untuk perubatan semasa darurat dan hajat (peringkat yang tidak sampai kepada darurat). Oleh itu, penggunaan anggota, organ dan tisu palsu oleh pesakit mempunyai tiga keadaan ;

Pertamanya ; penggunaan ketika darurat, ia diharuskan berdasarkan keumuman dua firman tersebut. Sekiranya bahan-bahan najis harus dimakan ketika darurat, maka penggunaan alat palsu yang diperbuat daripada bahan-bahan najis lebih wajar diharuskan kerana ia tidak melibatkan pemakanan tetapi penggunaan sahaja.

Keduanya ; penggunaan alat palsu yang dihasilkan daripada bahan-bahan najis semasa hajat diharuskan jika anggota, organ atau tisu tersebut memang suatu yang diperlukan untuk melengkapkan kehidupan hariannya.

Ketiganya ; penggunaan anggota, organ atau tisu palsu yang diperbuat daripada bahan-bahan najis tanpa ada keperluan dan hajat untuk diri dan kehidupan adalah tidak diharuskan kerana ia mengganggu ibadat solat yang disyaratkan supaya dikerjakan di dalam keadaan bersih dan suci daripada segala najis.

Walaubagaimanapun, terdapat fatwa lain daripada sebahagian ulama mazhab Hanafi yang mengatakan najis yang bertukar rupa dan bentuk asalnya serta hilang sifat-sifat kenajisannya (bau, warna dan rasa), maka kenajisannya gugur dan dengan itu ia bukan lagi dianggap najis. Justeru, anggota, organ atau tisu palsu yang diperbuat daripada bahan-bahan najis tidak dianggap najis lagi kerana ia telah bertukar rupa, bentuk dan sifat-sifat asal najis. Dengan itu, ia boleh digunakan tanpa perlu tertakluk kepada keadaan darurat atau hajat seperti yang dihuraikan. Fatwa ini jelas bercanggah dengan pandangan di atas yang dinyatakan dengan jelas najis adalah najis walau apa keadaan sekalipun. Namun begitu, dalam keadaan tertentu dibenarkan penggunaannya semata-mata kerana darurat atau hajat.

Sekiranya anggota, organ atau tisu diambil daripada binatang yang halal tetapi tidak disembelih, terdapat perbezaan pendapat mengenainya. Menurut pandangan mazhab Hanafi, anggota atau bahagian badan bangkai binatang yang keras dan tiada pengaliran darah seperti tulang, tanduk, gigi, kuku dan sebagainya adalah tidak najis. Alasan yang diberikan ialah sebab kenajisan anggota atau bahagian bangkai kerana wujudnya kotoran-kotoran cecair seperti darah dan lender-lendir yang ada pada anggota tersebut manakala anggota atau bahagian binatang yang keras tidak terdapat kotoran tersebut.

Mazhab Syafi’i dan jumhur ulama pula berpandangan semua bahagian bangkai adalah najis termasuklah bahagian yang keras. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi’i, sekiranya terdapat anggota atau bahan lain yang bersih dan boleh digunakan pesakit, maka penggunaan anggota atau bahagian tertentu daripada bangkai adalah tidak diharuskan kerana ia akan mengganggu ibadat solat yang hanya sah dilakukan dalam keadaan bersih sahaja. Jika seseorang yang menggunakan apa-apa anggota atau bahagian bangkai sebagai bahan gantian pada tubuhnya, kemudian selepas itu dia mendapati sesuatu gantian lain yang bersih dan suci, maka terdapat perselisihan pendapat di dalam mazhab Syafi’i, iaitu ;

1. Dia wajib mencabut apa-apa bahagian najis yang digunakannya sekiranya tindakan tersebut tidak mendatangkan sebarang mudarat pada dirinya. Jika ia tidak mendatangkan kesan buruk, maka dia tidak perlu mencabutnya lagi.

2. Dia wajib mencabut bahagian tersebut walaupun tindakan tersebut mendatangkan mudarat kerana ia telah melampaui had-had halal. Pandangan pertama adalah pandangan muktamad di dalam mazhab Syafi’i disebabkan oleh ketiadaan unsur-unsur ‘melampaui batas’ di dalam kes ini kerana ia dilakukan ketika anggota yang bersih dan sesuai tiada.

Penulis berpandangan bahawa pendapat yang mengatakan objek-objek keras yang diambil daripada bangkai binatang adalah tidak najis adalah pandangan yang kuat lantas ia diharuskan sebagai organ gantian dalam badan manusia tanpa dibatasi oleh darurat. Namun, penggunaan tersebut syaratnya mestilah ianya tidak memudaratkan tubuh badan pesakit. Anggota, organ atau tisu binatang yang tudak disembelih dan bersifat lembut seperti jantung, hati dan lain-lain, penggunaannya tidak diharuskan kecuali semasa hajat dan darurat sahaja kerana kesemua organ tersebut adalah najis di sisi semua mazhab. Penggunaan anggota, organ dan tisu yang diambil daripada binatang yang haram dimakan juga sama hukumnya dengan penggunaan angota, organ dan tisu bangkai yang halal dimakan kecuali anjing dan dan babi.

Berkaitan anggota, organ dan tisu babi, Imam al-Qurtubi mengatakan tiada perselisihan di kalangan ulama tentang kenajisan seluruh badan babi melainkan bulunya sahaja. Malah, terdapat sebahagian ulama yang membenarkan penggunaan bulunya. Akan tetapi, kebanyakan ulama termasuk mazhab Syafi’i mengharamkan penggunaan bulu haiwan tersebut. Dalam hal kenajisan anjing pula, para ulama bercanggah pendapat di mana mazhab Syafi’i dan Hanbali menganggap anjing binatang yang najis ‘ain (tubuh badan) termasuklah air liur dan peluhnya. Dalil yang menunjukkan kenajisannya ialah sabda Nabi s.a.w yang bermaksud :

“Apabila anjng menjilat bekas salah seorang daripada kamu, maka hendaklah dibasuh bekas tersebut tujuh kali, salah satu daripadanya air bercampur tanah.”

Pandangan yang muktamad di dalam mazhab Hanafi pula menganggap bahawa anjing bukan najis ‘ain, tetapi yang najis hanya mulut dan air liurnya sahaja berasaskan hadith di atas yang hanya mengkhususkan basuhan tujuh kali pada jilatan sahaja. Ulama daripada mazhab Maliki pula berpendapat anjing tidak najis sama seperti binatang-binatang lain. Berhubung dengan hadith di atas, mereka mengatakan basuhan tersebut hanya sebagai suruhan ta’abbudi (semata-mata perintah agama tanpa sebab). Pandangan mazhab ini bertepatan dengan keumuman ayat al-Quran yang bermaksud :

… dan (buruan yang ditangkap oleh) binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar (untuk berburu) mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya (adab peraturan berburu) sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu.
(Surah al-Maidah: 4)

Ayat ini membenarkan seseorang memakan hasil buruan yang menggunakan anjing dan menyatakan kenajisan binatang itu yang dijadikan alat memburu. Firman ini juga datang tanpa diterangkan kewajipan membasuh buruan yang digonggong oleh anjing. Justeru, ayat ini sudah tentu menguatkan lagi pandangan mazhab Maliki.

Kesimpulan
Kesimpulan daripada perbincangan di atas ialah penggunaan apa-apa anggota anjing yang keras seperti tulang, kuku dan seumpamanya tidak dibenarkan sama sekali kecuali dalam situasi darurat berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh mazhab Syafi’i dan Hanbali. Namun, pandangan yang lebih dominan di dalam mazhab Hanafi dan Maliki, penggunaan apa-apa anggota atau bahagian anjing yang keras adalah dibenarkan sekalipun tiada darurat untuk berbuat demikian. Adapun bahagian dalaman yang bersifat lembut, penggunaannya pula mestilah dibatasi dengan darurat atau hajat kerana organ atau bahagian tersebut adalah najis di sisi semua mazhab kerana ia daripada bahagian bangkai yang diselaputi oleh kotoran-kotoran cecair. Oleh itu, penggunaannya dihadkan ketika hajat atau darurat sahaja. Mazhab Maliki menganggapnya sebagai najis kerana ia adalah cecair binatang yang merupakan najis walaupun binatang itu sendiri adalah suci.

* Zulkifli Muda dan Nizaita Omar (Julai 2003). Jurnal Syariah, jil. 11, bil. 2. Kuala Lumpur : Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home